Zasady uczestnictwa

Wydarzenie organizowane w modelu All Logo, ale z poniższymi zastrzeżeniami:

1. strategiczne decyzje podejmowane są przez grono organizatorów: Akcja Demokracja, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych, Strefa Zieleni (dalej zwane Komitet Organizacyjny)

2. do udziału zapraszamy partnerów społecznych,
tj. związki zawodowe, organizacje rolnicze, stowarzyszenia, fundacje, kolektywy i grupy nieformalne oraz partie polityczne z wykluczeniem Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolska, Ruch Narodowy, Narodowe Odrodzenie Polski, Endecja, Zmiana i innych organizacji szerzących nacjonalizm (decyzje podejmuje Komitet).

3. dla w/w organizacji, chcących wziąć udział
w manifestacji pod własnym szyldem, proponujemy pozycję Współorganizatorów, czyli:

– prawo umieszczenia loga na stronie internetowej manifestacji oraz na niektórych innych materiałach informacyjnych promujących manifestację

– prawo wniesienia własnego transparentu z logo zajmującym nie więcej niż 25% powierzchni; transparenty muszą odnosić się bezpośrednio
do tematu manifestacji; transparenty ani żadne inne materiały dystrybuowane podczas manifestacji nie mogą zawierać treści obraźliwych, mowy nienawiści itd.

prawo wniesienia flag (z wyłączeniem partii i innych ugrupowań politycznych).

możliwość ubiegania się o wsparcie logistyczne ze strony Komitetu (termin na zgłaszanie do 1.10.2016).

tyczne ze strony Komitetu.

4. KO pokrywa koszty organizacji manifestacji w Warszawie, istnieje też możliwość wsparcia obecności Współorganizatorów (na podstawie indywidualnych uzgodnień z Komitetem).

5. W-O są zobowiązani włączyć się w promocję wydarzenia wśród własnych członkiń/ów oraz bazy kontaktowej.

6. w komunikacji z mediami w imieniu organizatorów mogą wypowiadać się wyłącznie przedstawiciele Komitetu.