Walonia przeciwko CETA

Parlament Walonii czyli francuskojęzycznej części Belgii wezwał rząd regionu do odmowy udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy CETA (między Kanadą a Unią Europejską) rządowi Belgii. Bez zgody rządu Walonii Belgia nie może zgodnie z prawem podpisać umowy CETA.

W tekście uchwały czytamy, że parlament waloński wezwał rząd regionu, aby „podtrzymał swoją odmowę udzielenia pełnomocnictwa Rządowi Federalnemu Belgii do podpisania porozumienia CETA między Unią Europejską a Kanadą”. Ponadto posłowie domagają się od rządu, aby współpracował z Rządem Belgii w kwestii przekonania instytucji Europejskich do podjęcia i wykorzystania wszelkich środków prawnych, które umożliwią spełnienie wymogów zawartych w uchwale z maja tego roku i pozwolą zainicjować przejrzysty demokratyczny i zintegrowany proces negocjacyjny.

Wtedy Parlament Walonii odmówił rządowi Belgii mandatu do podpisania umowy CETA (ang.: Comprehensive Trade and Economic Agreement) i zażądał przesłania projektu ICS (ang. International Court System, wcześniejszy ISDS, ang.: Investor-State Dispute Settlement) do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości celem weryfikacji jego legalności.

Uchwała została zgłoszona pod obrady i przegłosowana głosami posłów z partii PS,cdH, Ecolo i DéFI, a także członków Europejskich ugrupowań S&D, EPP, Greens i ALDE. Zdaniem komentatorów jest prawie pewne, że waloński rząd przychyli się do treści uchwały, co w konsekwencji może zablokować podpisanie CETA przez Belgię.

Źródła:

http://archive.pfwb.be/10000000204905c

http://wroclaw.partiarazem.pl/2016/05/01/jak-prowadzic-odwazna-lokalna-polityke-parlament-walonii-daje-przyklad/