Gdzie znajdę tekst CETA?

Pełny tekst umowy Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej (Comprehensive Economic and Trade Agreement) pomiędzy Kanadą a Unią Europejską jest dostępny na stronach Komisji Europejskiej. Dokument jest przetłumaczony na wszystkie języki Unii Europejskiej, w tym polski.

To prawie 1600 stron, napisanych skomplikowanym, prawniczym, ekonomicznym językiem.

CETA (język polski) – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0444